ରୋମର ମୃତ୍ୟୁଲେଖ

ରୋମର ମୃତ୍ୟୁଲେଖ

ମତେ ଲାଗୁଛି,

ମୋର ପାଦକୁ କେହିଜଣେ ଛୁଉଁଛି

ମାଟି ତଳପଟୁ !

ବଳକା କିଛି ବୀଜ ହେଇ

ଥାଇପାରନ୍ତି ଅଥବା, ହେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି

ଶରୀରରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ !

ଉପର ମୁହାଁ ହେଇ ଦେଖିଲେ ଦିଶୁଚି,

ଆକାଶର ସମ୍ମୋହନୀ ଆଖିଦ୍ବୟ

ପ୍ରତି ଫାଶରେ ଯା'ର ମାୟାଜାଲ

ମତେ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଭୁଛି

ସୁଦୂର ରୋମରୁ

ଶ୍ଲାଘା, ନିନାଦ ଓ ଅପନ୍ତରାର

ଛାତିକୁ ରୁନ୍ଧିଧରୁଛି

ଗୋଟେ କାହାଣୀ

ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ତ ପ୍ରଳୟ !

ଦିଶୁଛି ଏଇଠୁ , ମାଉଣ୍ଟ ଅଲିମ୍ପସ୍

ଚମକପ୍ରଦ ଓ ପବିତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଦିଶୁଚି

କେଇଟି ଅକ୍ଷର

ହୁଏତ ଲେଖା ହେଇ ଥାଇପାରେ ;

ସତ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରହେଳିକା !

କାହାଣୀରୁ ଜନ୍ମିପାରନ୍ତି ନିରୋ ଓ ଅଗ୍ରିପୀନା ।

ଶୁଭିପାରେ ଗୋଟେ କୋମଳ ଧୂନ

ଲାଇରେ ଓ ବଂଶୀ ।

କାହାଣୀର ଚରିତ୍ରସବୁ ପିନ୍ଧି ଥାଇପାରନ୍ତି

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିବାସ୍

ଆଗତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଆଗମନରେ

ଯେତେବେଳେ ରୋମ ଜଳି ଯାଉଥିବ

ଜଳି ଯାଉଥିବ ମୋ ଭିତରୁ

ସନ୍ଦେହ ଓ ବିଡମ୍ବନା ; ହାୟ !