ପ୍ରଶ୍ନ

ପ୍ରଶ୍ନ

ମୁଁ ପଚାରିଲି
ମଣିପୁର କେଉଁଠି ?

ସେମାନେ କହିଲେ -
ଚୁପ୍ ଚୁପ୍
ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର
ସମୟ ଏ ନୁହେଁ ।

ତା'ପରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା -
କାହିଁକି ?

ସେମାନେ କିନ୍ତୁ
ଉତ୍ତର ନଦେଇ
ମୂକ ହୋଇ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ ‌।

ମୁଁ କିନ୍ତୁ
ଅଧୀର ଓ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠି
ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲି -
ଆରେ କୁହନ୍ତୁ ନା ସତରେ
ମଣିପୁର କେଉଁଠି ?
ମଣିପୁର କେଉଁଠି ?