ସମତା

ସମତା

Last seen: 13 hours ago

Member since Jan 23, 2023 info@thesamata.in

Following (0)

Followers (0)

ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଓଡିଶା ବିଜେପିରେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଗୋଠ ଅଲଗା କି ?

ଓଡିଶା ବିଜେପିରେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଗୋଠ ଅଲଗା କି ?

ନବ ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଟଳମଳ...