Tag: Odisha

ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ମନ୍ଦିର ରାଜନୀତି : ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେପି

ମନ୍ଦିର ରାଜନୀତି : ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେପି

ଗେରୁଆ ମନ୍ଦିର ବନାମ ସବୁଜ ମନ୍ଦିର ରାଜନୀତିର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଯେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି,...