ମନେ ପକାଅ

ମନେ ପକାଅ

କେତେ ଦିନ ହେଲା......
ତୁମ ଖୋଲା ପାଦ ଛୁଇଁନି ମାଟି କି ଘାସ ?
କରିନାହଁ ଥରେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ?
ନିରେଖି ଦେଖିନ ପିଂପୁଡ଼ିଂକ ଗତିପଥ ?
କଂକି ଡେଣାରେ ଛୁଆଁଇନ ନିଜ ହାତ ?

କେତେ ଦିନ ହେଲା.....
ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇନ ନଈ, ପୋଖରୀ ?
ଏକାକୀ ବସିନ ବଡ଼ ବହିଟିଏ ଧରି ?
ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଖୋଜିନାହଁ ନୂଆ ତାରା
ବଉଳ ମହକେ ହୋଇନ ଆତ୍ମହରା  ?

କେତେ ଦିନ ହେଲା.....
ପାପୁଲି ଯୋଡ଼ି ପିଇନାହଁ ନଳ ପାଣି ?
ବହଳ କେଶକୁ କରିନାହଁ ଗୋଟେ ବେଣୀ ?

କେତେ ଦିନ ହେଲା.....
ଦେହରେ ମାଖିନ ବଟାହଳଦୀ ଓ ତେଲ ?
ଖେଳି ପାରିନାହଁ ଖପରା ଡିଆଁ ଖେଳ ?

କେତେ ଦିନ ହେଲା.....
ଗାଆଁ ଦାଂଡରେ ଦେଖିନାହଁ ଠିଆ ପାଲା ?
ରୋଷେଇ ଘରେ ଝୁଲାଇନ ବଡ଼ ତାଲା ?

କେତେ ଦିନ ହେଲା.....
କାହାଠୁ ପାଇନ, କାହାକୁ ଦେଇନ
ହାତଲେଖା ଲଂବା ଚିଠି ?
ଚାବିମାଳଟିଏ ସଂଭାଳି ରଖିନ
କାନିରେ ପକାଇ ଗଂଠି ?

କେତେ ଦିନ ହେଲା.....
ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଘଷିନାହଁ ଦାଂତକାଠି ?
କୁକୁଡ଼ାର ଡାକ ଶୁଣି ପାରିନାହଁ 
ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ?

କେତେ ଦିନ ହେଲା.....
ଆଖିରେ ଦେଖିନ ସଦ୍ୟତମ ସୂର୍ଯୋଦୟ ?
ତେବେ ବି କହୁଛ, ଯାହାକୁ ଭେଟୁଛ
' ହୋଇନାହିଁ କିଛି କ୍ଷୟ ? '

ମନେ ପକାଅ ଓ ଗଣି ଗଣି ଜାଣ
ହେଲଣି କେମିତି ନିଃସ୍ବ ?
କଥାର ବଳରେ ଚଳିପାରିବ କି
ଆମର ବିଶାଳ ବିଶ୍ବ  ?