Tag: JayanarayanMishra

ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଓଡିଶା ବିଜେପିରେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଗୋଠ ଅଲଗା କି ?

ଓଡିଶା ବିଜେପିରେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଗୋଠ ଅଲଗା କି ?

ନବ ଦାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଟଳମଳ...